Връзка с нас
"Ми План" ЕООД
ЕИК: 202125652

гр. Пловдив, 4003
тел: 032 336 389
факс: 032 597 806
мобилен: 088 8207883
www.miplan.bg - Bulgarian
www.miplan.eu - English
office@miplan.bg

инж. Асен Мишев
инженер-проектант ОВК
пълна проектантска правоспособност ОВКХТТГ
рег. № 11303 в КИИП

специалист отопление, вентилация, климатизация, промишлени системи, енергийна ефективност.

Пиши ни:
Къде сме ние?